shonert.staccato@gmail.com

KOUPIT KNIHU

English version of the book

Electronic version of the book “Advanced Violin Techniques, Vol. I”

Můžete si zakoupit elektronickou verzi zcela nové knihy “Advanced Violin Techniques, Vol. I” přímo od autora. Kniha Vám bude zaslána ve formátu PDF do dvou pracovních dnů od platby. Nezapomeňte uvést emailovou adresu, na kterou Vám má být kniha zaslána. Kniha je prozatím k dispozici pouze v anglické verzi.

Průvodce pro učitele a studenty vyšších hudebně vzdělávacích institucí.

Má nová kniha “Advanced Violin Techniques, Vol. I” (Pokročilé Houslové Techniky) konečně vyšla! Zabývám se v ní klíčovými tématy jakými jsou například:

“Jak správně cvičit na housle”
Jak se naučit krásnému vibrátu”
“Filozofie hry na housle”
“Jak se zbavit strachu z vystoupení” a samozřejmě také
“Jak se ve třech lekcích naučit řadovému staccatu smykem nahoru i dolů”.

PayPal 400 CZK 

Electronic book

excerpts from the book

Printed version of the book “How to Master Firm Staccato Up and Down in 3 Lessons”

Můžete si zakoupit tištěnou verzi knihy “How to Master Firm Staccato Up and Down in 3 Lessons” přímo od autora. Kniha i s podpisem Vám bude zaslána poštou do dvou pracovních dnů od platby. Nezapomeňte uvést korespondenční adresu, na kterou Vám má být kniha zaslána. Kniha je prozatím k dispozici pouze v anglické verzi.

Dobrý den, milí kolegové, kteří hrajete na housle či violu.
Rád bych vám představil svou vlastní metodu jak se naučit řadové staccato plynulými smyky nahoru a dolů.
Nedisponuji zvláštním talentem pro řadové staccato a jako student jsem jej nedokázal zahrát. Až ve svých třiceti letech jsem náhle objevil speciální metodu a teprve tehdy jsem se mu dokázal naučit. Nyní mohu hrát rychlé řadové staccato smyky nahoru a dolů ve stále stejné kvalitě a také vím, jak vyučovat ostatní, aby dokázali totéž.
Má metoda je použitelná pro houslisty, violisty a také violoncellisty. V tomto okamžiku se již mohu pochlubit výsledky svých studentů, kteří se naučili hrát řadové staccato smyky nahoru a dolů z mé knihy a postupovali podle cvičení a doporučení, která jsou v knize popsána.
Máte-li zájem dozvědět se více o této metodě, máte nyní
jedinečnou příležitost ke koupi knihy “How to Master Firm Staccato Up and Down in 3 Lessons” (Jak se naučit řadovému staccatu smyky nahoru a dolů ve třech lekcích), ve které je má metoda vysvětlena do detailu.

PayPal 600 CZK (včetně poštovného)

Book

excerpts from the book

Nabídka pro všechny nové studenty
Rád bych vám nabídl první dvacetiminutovou lekci a konzultaci zcela zdarma.

Pokračovat samozřejmě není vaší povinností. Pokud se však rozhodnete pro pokračování, dohodneme se spolu na ceně a individuálním rozvrhu. Těším se na naše společná setkání.

Výuka může probíhat v českém, ruském či anglickém jazyce.

Kontaktujte mě

Vaše jméno (požadovaný)

Vaš email (požadovaný)

Téma

Zpráva