shonert.staccato@gmail.com

Blog

//cz.shonertacademy.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-DSC04073-1.jpg
8 Jun 2016

JAK OVLÁDNOUT TRÉMU

/
Posted By
/
Comments0
/

Domácí příprava a cvičení

 1. Promyšlená hudební náplň – hra působí přesvědčivě jen pokud víš, co chceš hudbou sdělit.
 1. Domácí příprava na setkání s posluchači – už doma mysli na to, jaké to bude stát na koncertním pódiu, snaž se navodit si stejné pocity a pracuj s nimi.
 1. Pracuj s nervozitou – je to totiž to jediné, co se s ní dá dělat, nauč se jí ovládat. Již při cvičení si představuj, co budeš dělat při skutečném vystoupení.
 1. Uvolněnost pohybů – nejdůležitější aspekt pro zachování techniky. Uvolňuj nejen svaly, ale i hlavu.
 1. Cvičení bez houslí – cvič nejdříve s notami, potom bez nich. Představuj si konkrétní pocity, které hraní doprovázejí (musíš vědět co se kde ve skladbě nachází, pamatovat si frázovaní, prstoklad, dynamiku, místo na smyčci atd.)
 1. Neboj se – snaž se zapamatovat si ten pocit, když hraješ doma pro přátele a vzpomeň si pak na něj při koncertě. Představuj si, že ses přišel podělit s přáteli o svou radost, svou interpretaci skladby, o své myšlenky, které se zrcadlí ve tvé hudbě, přišel jsi jim ukázat něco ze svého umění
 1. Přivoď si trému doma- Když hraješ doma pro přátele, představuj si, že hraješ před zahraničním publikem, uměle v sobě vyvolej pocit strachu a snaž se mu postavit tváří v tvář. Analyzuj své pocity a silou vůle se je snaž během hraní překonat. Uvolni svou mysl i svaly a své myšlenky nasměruj od strachu k hudbě a technice hry.

 

Příprava před vystoupením

 • Vystoupení je řada úkolů- Představuj si své vystoupení jako práci sestávající z řady jednotlivých drobnějších nezbytných úkolů, které je třeba splnit. Nech inspiraci vstoupit ať naplní tvou práci životem.
 • Vnímej posluchače jako přátele.
 • Sebevědomí – musíš se cítit jako královna či král, jako Paganini. Před koncertem si sám pro sebe opakuj: Dokážu vše, jistě uspěji!
 • Uvolnění svalů před koncertem – nejvíce strnulou částí těla bývají nohy. Rozproudi krev dynamickým pohybem (chůze, poskakování, vyklepávání nohou), stejně jako boxer před zápasem. (Poskakování uvolňuje přebytečné napětí v celém těle.)

 

Ovládnutí trémy během vystoupení

 • Kontakt s publikem – mysli vždy na pozitivní naladění diváků, kteří si přišli poslechnout krásnou hudbu a ne zkoumat, jestli byla každá nota správně.
 • Omezení nadbytečných pohybů – Obtížná místa v kompozici jsou pracná – soustřeď se pouze na splnění úkolu, žádné zbytečné pohyby ani myšlenky.
 • Použití větší části smyčce (když máš strach, svaly se sevřou a ty začneš hrát kratší částí smyčce než při cvičení). Větší smyk – výrazný pohyb uvolňuje napětí. Hraj bez zbytečného napětí, ale tak, abys byl slyšet i v poslední řadě.
 • Koncert je radost, ne utrpení. Je to smysl tvé existence.
 • Cíleně uvolňuj svaly – čím jsou svaly uvolněnější během koncertu, tím rychleji a lépe je možné hrát.

 

Obecná fakta o trémě

 • Původcem trémy jsou myšlenky – je nezbytné ovládnout své vědomí i podvědomí a naučit se s nimi pracovat.
 • Veřejná vystoupení – čím více budeš vystupovat na veřejnosti, tím méně strachu budeš prožívat a zároveň ho budeš lépe ovládat.
 • Kritika je důležitá – vnímej kritiku jako příležitost se zlepšit.
 • Improvizace – improvizace tě ochrání před strachem z toho, že zapomeneš noty. Když dokážeš improvizovat ve stylu dané skladby, nikdo to nepozná.

Leave a Reply