shonert.staccato@gmail.com

ONLINE KURZ

Unikátní Shonertova metoda
Zdokonalte své schopnosti

„Je obdivuhodné, že je ochoten využít své vlastní fenomenální hrací schopnosti, aby předvedl své teorie v praxi a své umění a odbornost otevřeně sdílel s kolegy a studenty velmi otevřenou formou.“ 
           "The Strad" 2/2016  London,UK
“Je obdivuhodné, že mistr Shonert je ochoten využít své vlastní fenomenální
hrací schopnosti, aby předvedl své teorie v praxi a své umění a odbornost
otevřeně sdílel s kolegy a studenty velmi otevřenou formou.“
      The Strad (Únor 2016, s. 93) o A. Shonertovi

LEKCE HOUSLÍ

Vyvinul jsem unikátní metodu, která umožňuje mým studentům úspěšně zvládnout hru na housle ve velmi krátkém čase. Tato metoda je účinná i pro amatéry.

SHONERTOVA METODA

“Nejprve je třeba technice porozumět a poté naučit ruce, aby ji správně prováděly.”    “Řadové staccato se nerodí v rukách, ale v mysli”

METODA VÝUKY

Nevyučuji pouze hře na housle, ale také správnému myšlení. Dovednosti, které se snažím předat svým studentům, jsou užitečné v mnoha aspektech života.

LEKCE HOUSLÍ OSOBNĚ & ONLINE

The Shonert Technique může být vyučována osobně, v podobě mistrovských kurzů či online a je dostupná všem věkovým kategoriím.

PRONIKNĚTE DO TAJEMSTVÍ POKROČILÝCH HOUSLOVÝCH TECHNIK

Průvodce pro učitele a studenty vyšších hudebně vzdělávacích institucí.

KOUPIT KNIHU

SHONERTOVA METODA

Kromě toho, že se naučíte hrát řadové staccato, The Shonert Technique podstatně zlepší techniku vaší pravé ruky ve všech typech smyku. Kvalita zvuku a tónů bude plnější a zvonivě čistá a dokáže pohnout srdcem vašeho publika.


Jaké jsou výhody The Shonert Technique?

• Díky ní je možné dosáhnout mocného, čistého a plného zvuku bez zbytečného tlaku na smyčec
• Je možné hrát pro publikum s úplnou sebejistotou
• Hra na housle je uvolněná, hra je radostí
• Kvalitní hra řadového staccata jak v rychlém tak v pomalém tempu

INTERNATIONAL VIOLIN ACADEMY ALEXANDERA SHONERTA UVÁDÍ

Vědomosti by neměly patřit do učených svazků v zaprášených policích, ale měly by být k dispozici každému, kdo je potřebuje a kdo je ochoten se učit. Mým cílem je poskytnout své myšlenky a nápady všem, začátečníkům i ostříleným veteránům.

 

Alexander Shonert

Alexander Shonert

Violin virtuoso
Houslista a pedagog Alexander Shonert se narodil na Sibiři. V roce 1996 absolvoval Novosibiřskou státní konzervatoř M. Glinky pod vedením profesora A. Gvozdeva, kde rovněž v roce 1999 dokončil postgraduální studia. Od roku 1999 žije a pracuje v Praze. Alexander…
View Profile

О mé metodice

 

Moje metodika je výjimečná tím, že kromě hry na housle učím studenty i správně myslet a vštěpuji jim návyky, které mohou mít praktický význam pro život. Hlavně se jedná o práci s energií.  Dokázal jsem spojit energii Tchi s hrou na housle a využít ji k efektivnímu zvládnutí složitých technik jako např. řadové staccato. Tím lze dosáhnout krásného a plného zvuku bez uplatnění síly, což je velmi důležité. U bojového umění se jedná o věc zcela přirozenou, nicméně  hudba tento princip využívá jen intuitivně. Nicméně zákony fyziologie a energie platí pro všechny stejně. Princip působení energie Tchi je stejný pro meč i smyčec,  rozdíl je jen v účelu: v prvním případě se jedná o boj, v druhém o vyluzování houslových tónů.

Jsem pedagog a cítím se jako lékař. A pro lékaře je nejdůležitější správně a včas stanovit diagnózu. Zjistím, s čím má žák problém, z jakého důvodu se mu nedaří ten či jiný technický úkon, proč skladba nezní dosti výrazně.  Posléze mu dávám účelné rady, jak to v nejbližší době napravit.

Jedno z tajemství mé metodiky tkví ve využití zákonů psychologie. Student si informace zapamatuje podstatně rychleji a lépe, pokud je vnímá asociativně.  Na svých hodinách často uvádím porovnání. Zde je příklad jednoho takového porovnání,  jež je podstatou mého systému: Tři lidé dostali za úkol rozbít tlustou stěnu holou rukou. Jeden ji rozbíjel hodinu, poranil si ruku a nechal toho. Druhému se po sedmi hodinách podařilo rozbít stěnu a upadl do bezvědomí. Třetí nejprve dvě a půl hodiny zkoumal, kde je ve stěně slabé místo a jakou silou ji lze rozbít, poté ji během 30 minut rozbil bez újmy na zdraví. Moje pedagogická metodika je založena na třetí variantě. Není důležité, zda žák cvičí hodně či málo, ale nakolik efektivní toto cvičení je. Jak říkal můj profesor Alexej Gvozděv, ze hry na housle se nesmí unavit ruce, nýbrž hlava. Když svého žáka naučím správně myslet, chci, aby  dokázal uplatňovat své znalosti i v jiných oblastech života, které s hudbou nemají nic společného. Dokonalé zvládnutí jednotlivých technik je pouze začátek. Hra na housle, jakož i bojové umění, je pouze jeden z prostředků k dosažení duchovní dokonalosti. Je to filosofie a životní styl.

 

Otec dal svého syna do hudebky a ten pak hrál doma celé dny prázdné struny, dělal jen tahy smyčcem nahoru dolů. Otec mu v televizi pustil, jak hraje David Oistrakh:

“Podívej, jak mačká tóny po celém hmatníku. A ty pořád hraješ jenom prázdné struny.” A syn odpoví: “Táto, pan Oistrakh to ještě hledá, ale já jsem to už našel.”

V tom je potíž. Spousta lidí si myslí, že už to našli, a nechtějí se měnit.

CO ŘÍKAJÍ UČITELÉ & STUDENTI

Kontaktní informace

 
Korunní 2569/108, 
101 00 Praha 10 
Czech Republic

Schonert s.r.o.
ICO: 26 44 76 65

Skype: alexshonert

E-mail: shonert.staccato@gmail.com

//www.shonert.com/en_GB/#

 

 

Napište nám!

Vaše jméno (požadovaný)

Vaš email (požadovaný)

Téma

Zpráva

[recaptcha class:captchagoogle]